Trước khi đăng ký tài khoản, mua và tải sản phẩm, bạn cần đảm bảo đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây:

  1. Bản quyền và DMCA: Trang web muathemewp.net không phân phối sản phẩm hoặc tài liệu nào vi phạm bản quyền. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tập tin bản quyền nào. Tất cả sản phẩm được cung cấp dưới bản quyền GNU và phát triển bởi một hoặc nhiều nhà cung cấp. Sản phẩm chỉ được phép sử dụng cho mục đích cá nhân, nếu sử dụng thương mại, bạn cần mua bản quyền từ nhà phát triển. Không sử dụng lại hình ảnh, icon, video từ sản phẩm cho mục đích khác và tuyệt đối không được phép bán lại hoặc phân phối lại sản phẩm. Vi phạm sẽ dẫn đến việc khoá tài khoản mà không cần báo trước.
  2. Cung cấp sản phẩm: Sau khi thanh toán, bạn có thể tải sản phẩm từ trang sản phẩm hoặc từ tài khoản cá nhân. Sản phẩm có thể sử dụng ngay sau khi mua và thanh toán.
  3. Chính sách hoàn tiền: Không hoàn tiền sau khi giao dịch hoàn tất trừ khi sản phẩm không hoạt động như quảng cáo. Chúng tôi sẽ xem xét và sửa lỗi trước khi quyết định hoàn tiền.
  4. Chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí qua email và hỗ trợ trực tuyến. Chúng tôi không thay đổi tính năng hoặc sửa lỗi sản phẩm từ nhà cung cấp.
  5. Chính sách bảo mật: Thông tin khách hàng chỉ được sử dụng để hoàn thiện quá trình mua hàng và cung cấp sản phẩm. Chi tiết chính sách bảo mật thông tin có thể xem tại đây: Bảo mật thông tin.
  6. Cam kết bán hàng: Cam kết sản phẩm không chứa mal-ware, virus hay quảng cáo. Chúng tôi không đảm bảo sản phẩm hoạt động theo yêu cầu hoặc tương thích với các theme hay plugin khác.
  7. Điều khoản và điều kiện: Các điều khoản có thể được thay đổi mà không thông báo trước. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi điều kiện bán sản phẩm và đăng ký tài khoản. Không chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp thay đổi các điều khoản.